• Flappy Bird
  Get
  Dong Nguyen
Mô tả
Flap your wings to fly…

[How to play]
> Tap to flap your wings to fly.
> Avoid pipes.
> Try to get 4 medals: Bronze, Silver, Gold (hard), Platinum (very hard)
Thông tin
 • Phiên bản
  1.0
 • Dung lượng
  63.1 Mb
 • Tương thích với iOS
  10.0 trở lên
 • Các dòng máy hỗ trợ
  iPhone 5 trở lên